تبلیغات
«أللَّهُمَّ کُن لِوَلیِکَ ألحُجَّةِإبنِ الحَسَن صَلَواتُکَ عَلَیهِ وَعَلی آبَائِهِ فِی هَذِهِ السَّاعَة وَ فِی کُلِّ السَاعَة وَلِیَّاً وَ حَافِظَاًً وقَائِداً وَ نَاصِراً و دَلیلاً وَ عَیناً حَتّی تُسکِنَهُ أَرضَکَ طَوعاً وَ تُمَتِّعَهُ فیهَا طَویلاً » زیست شناسی زیستا - سئوالات امتحانی زیست شناسی پیش دانشگاهی 2 آموزشی - خبری
زیست شناسی زیستا
منوی كاربری

این وبلاگ را صفحه خانگی خود كن !    ایمیل  به مدیر وبلاگ !    این وبلاگ را به لیست علاقه مندی های خود اضافه كنید !

پیغام مدیر : ورود شما را به وبلاگ زیست شناسی زیستا خوش آمد عرض میکنم امیدوارم مطالب این وبلاگ مورد استفاده شما قرار گیرد.

نظرسنجی
دوست دارید چه موضوعاتی به وب لاگ اضافه شود


صفحات وبلاگ
لینكدونی
لوگوی ما
چند خبر
لینكستان
         سئوالات امتحانی زیست شناسی پیش دانشگاهی 2 زیست شناسی پیش دانشگاهی ,

 سئوال زیست شناسی پیش دانشگاهی 2

1- از كلمات داخل پرانتز مورد مناسب را انتخاب كنید:              5/1

 الف - عامل تعیین كننده گنجایش محیط برای یك گونه( میزان زاد و ولد- مقدار منابع مورد استفاده) در محیط است .

 ب- انتخاب طبیعی صفاتی را بر می گزیند كه شانس بقا و تولید مثل (فرد – گونه ) را افزایش می دهند .

 ج- دی اكسید كربن در گیاهان CAM شب هنگام در ( كلروپلاست – واكوئل ) سلول های میان برگ آنها تثبیت  می شود . 

د- همانند سازی ویروس ها همراه با تخریب سلول را چرخه ( لیتیك – لیزوژنی ) گویند

م- از جلبك های ( قهوه ای – قرمز) برای تهیه آگار استفاده می شود .  

 و- قارچ شركت كننده درقارچ ریشه بیشتر از نوع( بازیدیومیست ها- آسكومیست ها ) است . 

2-   اصطلاحات زیر را تعریف كنید :                                    2

      الف – كنام بنیادی     ب- انتخاب جنسی           چ- تخمیر         د- بازیدیوم

3-  جای خالی را با كلمه مناسب پركنید :               5/1            

      الف- هماهنگی تكاملی بین گونه هایی كه در یك اكوسیستم زندگی می كنند وباهم ارتباط دارند ........... نامیده می شود. 

      ب- ساده ترین نوع یادگیری و تغییر شكل رفتار ............... نام دارد .

      ج- فرایندی كه درآن گلوكز به دو مولكول سه كربنی به نام پیرووات تبدیل می  شود ............. نام دارد

      د- تك رشته از RNA كه كپسید ندارد و از عوامل مهم بیماری زایی گیاهان هستند ............. نام دارد .

      م- تولید مثل جنسی جلبك اسپیروژیر به روش ...............  انجام می گیرد .

      و- قارچ های كه در آنها تولید مثل جنسی دیده نمی شود در گروه .............. قرار می گیرند  .

4- درست یا نادرست بودن جملات زیر را بدون دلیل ذكر كنید :             5/1

الف – همسفرگی نوعی همزیستی است كه هردو طرف درآن سود می برند .

ب- حركات نمایشی جانوران در سیرك حاصل نقش پذیری است .

ج – افزایش CO2 محیط سبب افزایش تنفس نوری می شود .

د - در دیواره سلولی آركی باكتری ها پپتیدوگلیكان وجود ندارد .

م- زیگوسپور كلامیدیو موناس 2n)) كرموزومی است .

و- تولید مثل جنسی در بازیدیو میست ها نادر است .

5-    الف – دو مورد از ویژگی های مطلوب جمعیت های تعادلی را ذكر كنید . 1    

ب- دو مورد از كاستی های الگوی رشد لجستیك جمعیت ها را بنویسید . 

6- پاسخ دهید :                                                                   3         

 الف – تنوع زیستی چه تأثیری بر تولیدكنندگی دارد ؟  

 ب – مهمترین عامل در تعیین راهبرد تولیدمثلی در جانوران چیست ؟

ج- ماده ها براساس چه خصوصیتی جفت خود را انتخاب می كنند ؟        

 د - یادگیری بر اساس حل مسئله را بنویسید .

 م - مولكول های حاصل از مرحله دوم فتوسنتز ( از واكنش های نوری ) را نام ببرید. 

 ن- با توجه به فتوستنز درگیاهان 4 Cبه چه دلیل این گیاهان به این نام نامیده شده اند.

 و - در زنجیره انتقال الكترون به ازای هر مولكول:

 NADH و2FADH  چند مولكول ATP تولید می شود .

7-  هر یك از باكتر های زیر را از نظر هتروتروف بودن یا اتوتروف بودن مشخص كنید .  1

الف -  باكتری های گوگردی ارغوانی          ب- سیانو باكتری ها   

ج- نیتروزوموناس                                   د- ریزوبیوم ها

8-  باكتری ها به دو روش اساسی بیماری ایجاد می كنند ، آنها را نام ببرید و برای هرمورد یك مثال بزنید .                                                    1

9-  تولید مثل كپك مخاطی پلاسمودیومی در شرایط نامساعد محیطی را بنویسید .  5/1

10- الف – تولید مثل غیر جنسی در كپك سیاه نان از زیگومیست ها را بیان كنید .

      ب- دو گروه از بازیدیومیست ها كه در گیاهان تولید بیماری می كنند نام ببرید . 1

 

نوشته شده توسط عباس طالبی ساعت 10:05 ق.ظ در روز : یکشنبه 15 اردیبهشت 1387

ویرایش شده در یکشنبه 22 اردیبهشت 1387 و ساعت 08:05 ق.ظ

لینك ثابت | نظرات ()


مطالب پیشین