تبلیغات
«أللَّهُمَّ کُن لِوَلیِکَ ألحُجَّةِإبنِ الحَسَن صَلَواتُکَ عَلَیهِ وَعَلی آبَائِهِ فِی هَذِهِ السَّاعَة وَ فِی کُلِّ السَاعَة وَلِیَّاً وَ حَافِظَاًً وقَائِداً وَ نَاصِراً و دَلیلاً وَ عَیناً حَتّی تُسکِنَهُ أَرضَکَ طَوعاً وَ تُمَتِّعَهُ فیهَا طَویلاً » زیست شناسی زیستا - سئوالات زیست شناسی پیش دانشگاهی ۲ آموزشی - خبری
زیست شناسی زیستا
منوی كاربری

این وبلاگ را صفحه خانگی خود كن !    ایمیل  به مدیر وبلاگ !    این وبلاگ را به لیست علاقه مندی های خود اضافه كنید !

پیغام مدیر : ورود شما را به وبلاگ زیست شناسی زیستا خوش آمد عرض میکنم امیدوارم مطالب این وبلاگ مورد استفاده شما قرار گیرد.

نظرسنجی
دوست دارید چه موضوعاتی به وب لاگ اضافه شود


صفحات وبلاگ
لینكدونی
لوگوی ما
چند خبر
لینكستان
        سئوالات زیست شناسی پیش دانشگاهی ۲ زیست شناسی پیش دانشگاهی ,

نمونه  سئوالات زیست شناسی پیش دانشگاهی ۲  (سراسری)

۱-درست یا نادرست بودن جملات زیر را بدون ذکر دلیل مشخص کنید: ۱
الف- انتخاب طبیعی همیشه صفاتی را بر می گزیند که در بقا و تولید مثل افراد و نه گونه دخالت دارند.
ب- جاندارانی که فقط از یک نوع غذا استفاده می کنند در صورتی که آن نوع ماده غذایی فراوانتر اشد موفق ترند.
ج- نقش تخمیر در تنفس هوازی بی هوازی بازسازی NAD+ است

د- نوع لیپیدهای موجود در آرکی باکتریها مشابهت زیادی با یو کاریوتها دارد.
2- اصطلاحات زیر را تعریف کنید: 5/1
الف- پلاسمودیوم( در کپک مخاطی) ب- بازیدیوم ج- میسلیوم
3-جای خالی را با کلمات مناسب پر کنید:۱
الف- همه ی گیاهان مواد دفاعی تولید می کنند که نخستین راه دفاعی اغلب گیاهان بوده و ............. نام دارند.
ب- ویروسهایی که باکتری را آلوده می کنند ............نامیده می شوند.
ج- جزء قارچی در همزیستی قارچ – ریشه ای معمولا از قارچهای شاخه ی ..............هستند.
د- ذرات عفونی که از پروتئین ساخته شده اند و فاقد اسید نوکلئیک می باشند ............نام دارند.
4- هر یک از جانداران زیر جزء کدام گروه قارچها هستند؟ 75/0
الف- آسپرژیلوس ب- ساکارومیسس سرویزیه ج- ریزوپوس استولونیفر
5-نقش هر یک د رتاژک موجود در تاژک داران چرخان را بنویسید. 5/0
6-کنام بنیادی را تعریف کنید. 5/0
7-الف- باکتری گوگردی سبز و باکتری غیر گوگردی ارغوانی هر یک از چه ماده ای به عنوان منبع الکترون استفاده می کنند؟۰/۷۵
ب- مثالی از باکتری های مولد آنتی بیوتیک بنویسید.
8- نوع رابطه همزیستی را بین موجودات زیر تعیین کنید: 5/0
الف- دلقک ماهی و شقایق دریایی ب- سیانو باکتری و قارچ در گلسنگ
9-الف- آخرین پذیرنده الکترون در زنجیره انتقال الکترون میتو کندری چه ماده ای است و این پذیرنده الکترون با دریافت الکترون به چه ماده ای تبدیل می شود؟
ب- در تبدیل اسید پیرویک به استیل کو آنزیم A چه موادی تولید میشوند؟ 1
10-دوره ی زندگی پلاسمودیوم را پس از نیش زدن فرد آلوده در بدن پشه آنوفل بنویسید. 75/0
11-نام باکتری را در هر یک از موارد خواسته شده ی زیر بطور کامل و صحیح بنویسید. 75/0

الف- یکی از انواع باکتر یهای شوره گذار
ب- باکتری مولد بیماری سل ج- باکتری بی هوازی عامل مسمومیت های غذایی
12-الف- رفتار حل مسئله را در جانوران تعریف کنید.۰/۷۵ب- به چه محرکی محرک نشانه گویند؟
13- به چه دلیل در پستانداران نرها سیستم چند همسری دارند؟ 5/0
14-نام هر یک از آغازیانی را که در شکل های مقابل می بینید بنویسید. ( شکل اوگلنا و کلامیدو موناس) 75/0
ب- جاندار شماره 1 از کدام گروه آغازیان است؟
 
15- چرا نمی توان ساختارهای رشته مانند باکتریها ( مثل استرپتوکوک ها ) را ساختارهای پر سلولی در نظر گرفت؟ 5/0
16-چگونه پروتئین های کانالی مسئول ساختATP  در تیلاکوئیدهاATP می سازند؟ 75/0
17- در آزمایش های دیلگر پس از آمیزش دو گونه ی مختلف مرغ عشق پرندگان دو رگه حاصل چه رفتاری را در آشیانه سازی نشان می دادند و مواد آَشیانه سازی را چگونه حمل می کردند؟ 75/0
18-الف- دو تفاوت اصلی فرآیند تنفس سلولی و تنفس نوری را بنویسید. 1
ب- به چه علت در گیاهانC4  تراکم دی اکسید کربن درون سلولهای غلاف آوندی در مقایسه با جو (اتمسفر ) بیشتر است؟
19-یک جمعیت 800 تایی بوفالو دارای آهنگ افزایش ذاتی(r ) برابر 02/0 – است . اگر در این جمعیت سالانه 100 تولد رخ دهد تعداد مرگ در این جمعیت طی یک سال چقدر است؟ 1

1-درست یا نادرست بودن جملات زیر را بدون ذکر دلیل بنویسید:

الف- در جمعیت های فرصت طلب  تعداد افراد بالغ باقیمانده برابر با گنجایش محیط است.

ب- میزان رقابت گونه ها به مقدار همپوشانی کنام بنیادی آنها بستگی دارد.

ج- نوع لیپید های موجود در آرکی باکتریها با یو باکتریها مشابه است.

د- دیواره ی سلولی آغازیان کپک مانند مشابه دیواره سلولی قارچها ست.

2- آهنگ افزایش ذاتی طبیعی چیست؟ چنانچه در یک جمعیت 200 تایی از گوزنها در طول یکسال 14 تولد و 4 مرگ روی دهد آهنگ افزایش طبیعی این جمعیت چقدر است؟

3- جمعیت تعادلی چیست؟ ویژگی این جمعیت ها از نظر طول عمر و مرگ ومیر چگونه است؟

4- کنام بنیادی را تعریف کنید.

5- در آزمایش های دیلگر دو رگه های حاصل از آمیزش دو نوع مرغ عشق چه رفتاری را در آشیانه سازی نشان دادند و مواد آشیانه سازی را چگونه جابجا می کردند؟

6- هر یک از رفتار های زیر جزو کدام یک از انواع رفتار است؟

الف- عدم واکنش پرنده به مترسک در صورت عدم تغییر جای آن

ب- ترشح بزاق دهان سگ در اثر شنیدن صدای زنگ

ج- مشکل دست یابی به غذا در شمپانزه ی گرسنه

د- بر گرداندن تخم به لانه در غازها

7- الف- آخرین پذیرنده الکترون در زنجیره انتقال الکترون میتو کندری چه ماده ای است و این ماده با دریافت الکترون به چه ماده دیگری تبدیل می شود؟

ب- در تبدیل اسید پیرویک به استیل کوانزیم A چه موادی تولید می شوند؟

در مورد فتو سنتز پاسخ دهید:

8-  الف- فتوسیستم های I و II کمبود الکترون خود را چگونه جبران می کنند؟

ب- به ازای ورود 3 مولکول CO2   به چرخه ی کالوین چند مولکول ATP مصرف و چند مولکول قند 3 کربنی ساخته می شود؟

9-  دو تفاوت ا صلی  تنفس سلولی و تنفس نوری را بنویسید.

10- الف- باکتریهای گوگردی سبز و غیر گوگردی ارغوانی هر کدام از چه ماده ای  به عنوان دهنده الکترون  استفاده می کنند؟

ب- نوع ماده ی وراثتی را در ویروئید و زگیل بنویسید.

11- الف- چهار تفاوت پروکاریوتها را با یوکاریوتها بنویسید.

ب- هر یک از باکتریهای  ریزوبیوم و کلستریدوم را از نظر اتوتروف یا هتروتروف بودن مشخص نمایید.

12- دوره زندگی عامل بیماری مالاریا ( پلاسمودیوم) را در بدن انسان و پشه بنویسید.

13- دو ویژگی اصلی جانداران یو کاریوت را که نخستین بار در آغازیان ظاهر شدند بنویسید.

14- الف- انواع تقارن در دیاتوم ها را بنویسید.

ب- پیچیده ترین آغازیان کدام گروه هستند و چه نوع تغذیه ای دارند؟

15- الف- دو ویژگی قارچها چیست؟

ب- دو مورد از ویژگی های آسکو میستها را بنویسید.

16- هر یک از قارچهای زیر جزو کدام شاخه های قارچها می باشند؟

الف-  کپک سیاه نان    ب- مخمر     ج- کاندیدا آلبیکنز    د- زنگها

منبع :

نوشته شده توسط عباس طالبی ساعت 10:05 ق.ظ در روز : یکشنبه 15 اردیبهشت 1387

ویرایش شده در - و ساعت -

لینك ثابت | نظرات ()


مطالب پیشین