تبلیغات
«أللَّهُمَّ کُن لِوَلیِکَ ألحُجَّةِإبنِ الحَسَن صَلَواتُکَ عَلَیهِ وَعَلی آبَائِهِ فِی هَذِهِ السَّاعَة وَ فِی کُلِّ السَاعَة وَلِیَّاً وَ حَافِظَاًً وقَائِداً وَ نَاصِراً و دَلیلاً وَ عَیناً حَتّی تُسکِنَهُ أَرضَکَ طَوعاً وَ تُمَتِّعَهُ فیهَا طَویلاً » زیست شناسی زیستا - سئوالات علوم زیستی نوبت اول (پایه اول) آموزشی - خبری
زیست شناسی زیستا
منوی كاربری

این وبلاگ را صفحه خانگی خود كن !    ایمیل  به مدیر وبلاگ !    این وبلاگ را به لیست علاقه مندی های خود اضافه كنید !

پیغام مدیر : ورود شما را به وبلاگ زیست شناسی زیستا خوش آمد عرض میکنم امیدوارم مطالب این وبلاگ مورد استفاده شما قرار گیرد.

نظرسنجی
دوست دارید چه موضوعاتی به وب لاگ اضافه شود


صفحات وبلاگ
لینكدونی
لوگوی ما
چند خبر
لینكستان
        سئوالات علوم زیستی نوبت اول (پایه اول) زیست شناسی اول دبیرستان ,
سئوالات علوم زیستی نوبت اول  (پایه اول)

1- در جملات زیر  جای خالی با چه كلمة مناسبی كامل می شود :                               3نمره

الف- در مراحل روش علمی پس از طرح مسئله ………  قرار دارد .

ب- تولید گندم هایی با نشاسته بیشتر با استفاده از قوانین وراثت در حوزة علوم زیستی ……….  قرار دارد .

ج- كیسه های بر روی هم قرار گرفته ، كه در ترشح مواد به خارج سلول نقش دارند   …….. نامیده  می شوند  .

د – عنصر اصلی همه مواد آلی عنصر   …….. است .

م- بخش اصلی دیوارة سلول های گیاهی از پلی ساكاریدی بنام ……… ساخته شده است .

ن- علت كاهش شدت فتوسنتز در دمای بالاتر از 35 درجه خراب شدن ساختمان ……. است .

2- هریك از اندامك های سلولی زیر را تعریف كنید ویك كاربرای آن بنویسید :           5/1نمره

الف – میتوكندری                               ب- واكوئل

3- در اشكال زیر علامت سئوال (؟) چه نامیده می شوند ؟                                          

( جایگاه فعال در آنزیم )                (   سانترومر در كروموزوم)                             5/. نمره

4- سلول های ذرت  هر یك 20 كرموزوم دارند ، اگر یكی از آنها تقسیم میتوز انجام دهد :    1نمره

الف - از تقسیم این سلول چند سلول حاصل می آید ؟           

ب- در هر سلول حاصل از آن چند كروموزوم وجود خواهد داشت ؟

5 - كار هریك از تركیبات زیر در بدن چیست ؟                                                        1نمره

الف - هموگلوبین                                                             ب - چربی

6- دو درسی كه دانشمندان پس از ون هلمونت از او گرفتند چه بود ؟                        1نمره

7 - شكل مقا بل درصد نسبی چهار ماده ی آلی

در ذرت را نشان دهید ؟ ماده ی الف چیست ؟                                                                 5/. نمره

 

8- فتو سنتز در كدام بخش های برگ بیشتر صورت می گیرد ؟ چرا ؟                                      5/0نمره      

9-  از هر یك از مواد زیر در غذا ها به چه عنوان استفاده می شود ؟                                      5/0نمره

الف - گلو تا مات منو سدیم                                                ب - سیكلا مات

10 - برا ی تأمین هر یك از مواد زیر برای بدن مصرف چه غذایی را تو صیه می كنید ؟                  5/0نمره

الف – ویتامین B1 (تیامین )             ب-  ویتامین C   

11- نقش كو تیكول بر روی روپوست برگ گیا هان چیست ؟(دومورد)                                       1نمره

12-علت هر یك از بیما ری های زیر كمبود چه ماده ای در بدن است ؟                            

1 -12- كوا شیوركور         2- 12 - راشی تیسم         3-12- گواتر          4 -12 شب كوری     1 نمره

13- دو فایده برای وجود الیاف سلولزی در غذا بیان كنید ؟                                                  1نمره

14- الف - اسید های آمینه اسا سی را تعریف كنید ؟                                            1  نمره

ب - نام دو ماده ی غذا یی را بیان كنید كه غنی از اسید های آمینه اساسی هستند ؟                

15 - فایده هر یك از مواد زیر برای بدن چیست ؟                                                     1  نمره

الف - كلسیم                                                      ب - آهن

16  - اگر در غذای مادر ید كافی وجود ندا شته باشد ، چه تاثیری در كودكی كه در رحم او در حال رشد و نمو

است ، می گذارد ؟  چرا ؟                                                                                  1 نمره

17- هریك از مواد زیر در كدام گروه از مواد آلی قرارمی گیرد ؟                                     2 نمره

1-17- نشاسته       2-17- همو گلوبین           3-17- تری گلیسیرید          4-17 - ساكارز 

18- پاسخ دهید :                                                                                             2  نمره  

 الف – منظور از نفوذ پذیری انتخابی غشاء سلول چیست ؟ ب- نقش دیواره سلولی درگیاهان چیست ؟

ج- چگونه تومور بوجود می آید ؟ ( دومورد)                                        

نوشته شده توسط عباس طالبی ساعت 12:11 ب.ظ در روز : چهارشنبه 23 آبان 1386

ویرایش شده در - و ساعت -

لینك ثابت | نظرات ()


مطالب پیشین